De kunst van effectief coachen

   

Succesvol coachen is een kunst. Cécile Osse zet met Play4GROWTH haar grote ervaring in om teams, leidinggevenden en professionals op speelse maar doelgerichte wijze aan te zetten het beste uit zichzelf en anderen te halen. Door de activerende werkvormen én een sterk aanvoelen, weet ze als geen ander persoonlijke en zakelijke pijnpunten snel boven water te krijgen, zodat deze vervolgens aangepakt kunnen worden.

 

Coachen als maatwerk

Van Learning Circles voor leidinggevenden tot het intensief begeleiden van besluitvormingstrajecten en reorganisaties: coaching is maatwerk. Cécile Osse heeft ervaring met het coachen van zowel managementteams van multinationals en directies van middelgrote en kleine bedrijven, als van leidinggevenden en professionals op middenkaderniveau, in groepen en individueel. Effectieve, bewezen technieken brengen onvermoede kwaliteiten en talenten naar boven en voorkomen burn-out. Het leven is leren, waarom zou dat op het werk anders zijn?

 

 

 

 

BeursfotoCecileAuthenticiteit, compassie en moed zijn kernwaarden.

Cécile Osse positioneert zichzelf met Play4GROWTH bewust als voorbeeld en bron van inspiratie.

 

film

 

"Over Cécile Osse"

 

 

 

Thema's

Leadership

Individual Coaching

Groups

Change & Transition

Business Coaching

Producten

Learning Circles

"Klaar voor een nieuwe Start !"

     

Ciel1crop800vorm

  

Leadership

Leadership4Success&Fulfilment

Onderscheidende aanpak

Leiders moeten over een innerlijke balans en overtuiging beschikken om hun rol goed te kunnen vervullen. Hun energie is bepalend voor wat er op een afdeling gebeurt. Op het moment dat zij hun rol alleen nog maar ‘spelen’ en niet meer ‘zijn’, liggen conflicten, stagnatie en zelfs burn-out op de loer. Cécile Osse ondersteunt leidinggevenden in het (her)vinden van hun authenticiteit en enthousiasme, onder meer door het onderzoeken of uitspelen van dilemma’s.

Drijfveren

Effectief leiderschap vraagt om zelfkennis. Een klankbord is onontbeerlijk bij vraagstukken als: Wat drijft mij werkelijk? Durf ik de stem van mijn buik en hart toe te laten, serieus te nemen, te laten horen? Laat Cécile Osse van Play4GROWTH je helpen herkennen waar je authentieke kracht ligt, hoe je in staat bent je volledige potentieel te benutten, dat te laten uitkristalliseren tot zinvolle daden en succesvolle output. Juist dan ben je écht op weg naar je eigenlijke professionele levensbestemming.

 

 

Persoonlijk leiderschap

Leidinggevenden ontlenen hun opvattingen over autoriteit en invloed aan hun waarden en overtuigingen. Cécile Osse legt onderliggende aannames bloot en onderzoekt samen met groepen of individuele leidinggevenden, door middel van praktische en activerende werkvormen, wat wel en niet werkt. De resultaten zijn verbluffend. Een leider die in zijn kracht staat, vol energie en met plezier zijn rol inneemt, inspireert het hele bedrijf.

Gerry Janssens, Hoofd Kredietinvordering KBC: "De begeleiding door Cécile Osse was inspirerend én fascinerend.  Ik heb mezelf op één of andere manier herontdekt, kan mij beter positioneren binnen de groep en heb meer kracht gekregen..." Read more

 

film

 

"Voordelen voor leidinggevenden"

 

top

Ciel2crop800vorm

  

Individual Coaching

Coaching4Excellence&Success

Beter en met meer plezier werken

Een goede coach scherpt de kernwaarden van mensen en organisaties aan en zorgt ervoor dat iedereen beter en met meer plezier functioneert. Cécile Osse van Play4GROWTH creëert een veilige omgeving waarin de kwetsbaarheid én de kracht van professionals en leidinggevenden de ruimte krijgen. Dat is niet zomaar: het leidt tot meer inzicht, moed, voldoening én succes.

Moed

Cécile Osse werkt vanuit de overtuiging dat mensen tot veel meer in staat zijn dan ze denken als ze zichzelf kunnen zijn. Een professioneel coachingstraject bij Play4GROWTH brengt hun kwaliteiten en talenten naar boven. En niet alleen dat. Het leidt tot échte doorbraken en geeft moed.

Concreet en resultaatgericht

Cécile Osse werkt de coachingsvragen van individuele leidinggevenden uit, toegespitst op de beoogde persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Een coachingstraject omvat het gezamenlijk bepalen van het vaak onderliggende, nog niet duidelijke kernvraagstuk, en het aangaan van een concreet engagement. Tijdens het verhelderen en aanpakken van de factoren die meespelen, volgt een proces van diepgaand inzicht en transformatie.

 

 

   

De praktische “Hoe pak ik dat nu concreet aan?” kant van de zaak verliezen we hierbij niet uit het oog. Deze combinatie van persoonlijke groei én concreet toepasbare communicatieve en strategische vaardigheden borgen de resultaten van een traject.

Coaching vaag? Niet bij Cécile Osse van Play4GROWTH, die de coachee stimuleert om het heft (weer) in eigen hand te nemen.

Philippe Persyn, Global Human Resources Director, Janssen Pharmaceutica NV:  "Het traject met Cécile heeft me gesterkt in mijn leiderschap.  Ik sta nu meer in mijn eigen kracht, durf mijn kwetsbaarheid tonen en ik blijf daardoor groeien als mens en collega. Ik werk meer ondersteunend naar collega’s vanuit een “servant” leiderschap…" Read more

 

film

 

"Waar ligt de focus in onze coaching?"

 

 

 

top

Ciel3crop800vorm

  

Groups

Teams4Fulfilment&Success

Aangepaste groepstrajecten

Teams of groepen werknemers kunnen op veel manier in hun ontwikkeling en functioneren ondersteund worden. Cécile Osse ontwerpt een op uw bedrijf of organisatie toegesneden groepstraject. Thema’s omvatten bijv. “Stress en burn-out: voorkomen is beter dan genezen!”, “Team-ontwikkeling: samen sterk(er)!”,  “Conflicten: van dilemma naar kans!”, “Zelfzorg, talenten & energie”, “Cultuurverschillen: éénheid in diversiteit!” Het resultaat: een prettige sfeer op het werk, ruimte voor ideeën, creativiteit, enthousiasme, een snellere implementatie bij veranderingen, een grotere productiviteit en een lager ziekteverzuim

 

Een kwestie van aanvoelen

Van een off-site teamsessie tot een intensieve begeleiding van processen – het doel is in alle gevallen dat mensen hun taken met nieuwe energie oppakken. Cécile Osse van Play4GROWTH voelt de onderstroom die de groepsdynamiek bepaalt feilloos aan. Van daaruit assisteert ze bij het in kaart brengen van andere aandachtspunten, helpt mensen in beweging te krijgen en groepen te enthousiasmeren. Door haar ‘hands-on’ benadering gaan deelnemers concreet aan de slag, onder meer met psychodrama. Inzichten worden direct omgezet in actie en beklijven daardoor beter.

 

film

 

"Hoe verloopt een coachingstraject?"

 top

Ciel4crop800vorm

  

Change & Transition

Play4Transition&Success

Effectief traject bij transitie

Veranderingsprocessen roepen altijd emoties op. Coaching kan gevoelens van onzekerheid,  boosheid, wantrouwen, apathie en rouw bij werknemers helpen kanaliseren, zodat transities vloeiender verlopen. Cécile Osse van Play4GROWTH heeft een bewezen effectieve aanpak ontwikkeld voor zowel groepen als individuele werknemers die voor moeilijke, vaak gedwongen keuzes staan, bijvoorbeeld bij het afscheid nemen van een baan of ingrijpende veranderingen op het werk. Cécile zoekt vanuit een diepe betrokkenheid naar de kracht die iedereen in zich heeft om hiermee om te gaan.

 

 

Klaar voor een nieuwe start

Vanuit haar eigen kwetsbaarheid weet Cécile Osse een open sfeer te creëren, waarbij het soms pijnlijke proces van afscheid nemen van het oude, een zoektocht wordt naar nieuwe uitdagingen en alternatieve oplossingen. Ze loodst werknemers, leiders en teams met wijsheid en humor door emotioneel ingrijpende gebeurtenissen, waarbij iedereen in zijn waarde gelaten wordt en er weer vooruitgekeken kan worden.

 

 

top

Ciel5crop800vorm

  

Business Coaching

Play4Business&Success

Hart voor de kleine ondernemer

Cécile Osse begeleidt als Play4GROWTH-coach vooral managers en afdelingen van (zeer) grote bedrijven, maar het midden- en kleinbedrijf ligt haar zeer na aan het hart. Ook omdat coaching hier soms nog minder vanzelfsprekend is, valt vaak veel winst te behalen met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling van het management en de werkvloer, zeker als een bedrijf heel snel gegroeid is.

Strategische beslissingen

Cécile Osse coacht kleinere organisaties en bedrijven die verder willen professionaliseren, bijvoorbeeld door hun capaciteit te vergroten of het potentieel van hun mensen beter te benutten.

 

 

Soms staan zij voor belangrijke strategische beslissingen, zoals een herstructurering of uitbreiding. Door geïnformeerd meedenken en milde confrontatie komen bij de coaching blinde vlekken, impliciete aannames en consequenties bloot te liggen. Dankzij haar grote ervaring in het bedrijfsleven kan Cécile Osse een belangrijke rol spelen in het vinden van antwoorden op de soms ingewikkelde vraagstukken van bedrijven in ontwikkeling.

  film

 "Met welke vragen kloppen bedrijven aan bij Play4GROWTH?"

top