Testimonials Leadership

Gerry Janssens, Hoofd Kredietinvordering, KBC    

‘Mijn situatie voorafgaand aan de training bij Play4GROWTH is het beste te omschrijven als ‘rondlopen als een kip zonder kop’. Ik deed wel dingen vanuit een onderbuikgevoel, maar voelde mij heel onzeker en zocht constant bevestiging. Ik ging ook steeds voor de ‘quick wins’ om snel die bevestiging te kunnen krijgen. Het ontbrak mij aan gestructureerd lange termijn denken, alsook voelde ik mij onzeker over mijn positie binnen het team.

Het traject zelf was een rollercoaster aan emoties, waarbij het vooral ging om stilstaan bij mezelf (en dat had ik niet verwacht). Ik heb door het traject geleerd dat je jezelf moet kennen (wat zijn mijn waarden, hoe steek ik in elkaar) en dat je mag laten zien hoe je je voelt en waarom je op een bepaalde manier reageert (kwetsbaarheid). Daarin schuilt voor mij de grote kracht om een sterk leider te durven zijn. Ik ben hierdoor minder afhankelijk geworden van anderen (leidinggevenden, mijn eigen mensen), minder bang om mij te positioneren als leider. Uiteraard doet externe bevestiging nog wel deugd, maar dit is niet meer de enige ‘olie’ om te kunnen functioneren.

 

 

 

De begeleiding door Cécile Osse was inspirerend én fascinerend. Het kwam op mij in het begin zeer onwennig over (“Is het nodig om zo diep te gaan?” was een eerste reactie). Maar de zorgzame manier waarop zij dit deed was inspirerend en bewonderenswaardig. Achteraf pas werd me duidelijk waarom ze dit zo deed en besefte ik pas ten volle hoe geweldig goed dit werkte.

Mijn winst is dat ik mij beter kan positioneren binnen de groep en dat ik meer kracht heb gekregen omdat ik mijn eigen pijnpunten/valkuilen heb leren kennen. Ik ben opener geworden en daardoor beter in staat om mijn mensen écht te bereiken. Het leuke van het trainingstraject is dat ik nu zelf voort kan bouwen op de basis die bij Play4GROWTH is gelegd. Waar ik vooral enorm blij mee ben (en wat ik niet had zien aankomen), is dat ik mezelf op één of andere manier herontdekt heb. Ik voel een zekere rust (die ik daarvoor veel minder had). Ik ben Cécile hiervoor zeer dankbaar!

Petr Brezina, department head Company Risk, KBC Asset Management    

I took part in a Play4GROWTH training with about three years of managerial experience under my belt. Still, three days of intensive coaching was a game changer in the way I direct people. The course involved little theory and a great deal of specific cases. They mirrored the way we behave at work and how we lead people.

After these confronting experiences, fuelled by the feedback of Cécile and the other group members, I feel as if a new ‘channel’ in my brain has opened up, which allows me to approach different directions in the way I manage. I am much more relaxed and self-confident as a leader now.

 

Cécile is a born teacher. She treats her coachees with great respect for both their individual personalities and leadership styles. She cautiously reflects upon their individual learning points while maintaining the unity of the group as a whole. She is flexible and strong, able to tailor the course to suit the needs of the participants.

Dirk Verpoorten, Competence Center Leadership Development, KBC.    

Cécile verzorgt al verscheidene jaren, tot grote tevredenheid van de deelnemers, leiderschapstrajecten voor Belgische en internationale groepen van leidinggevenden, binnen KBC.

 

Voor nadere informatie over de ervaringen kunt u contact opnemen met KBC, Corporate HR,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ann Cuijpers, Operational Functional Lead at Integrated Data Analytics and Reporting, Janssen Research & Development    

Ik heb het gevoel als mens en als manager gegroeid te zijn. Daar kan ikzelf en anderen in de toekomst alleen maar profijt bij hebben. Ik schrok wel even toen bleek dat mijn voormalige manager me had ingeschreven voor de Learning Circles. Maar na afloop ben ik maar wat blij dat deze training me werd aangeboden. Want mijn manager heeft mijn onzekerheden op bepaalde vlakken aangevoeld, zonder dat we het er over gehad hebben. Dankzij de training heb ik meer inzicht gekregen in mezelf: waarom ik zus of zo reageer en al even belangrijk hoe het komt dat anderen soms zus en zo op mij reageren.

 

Niet enkel reikte Cécile interessante modellen aan, maar ze schiep ook de sfeer en ruimte om er open over te communiceren. Dit zorgde ervoor dat je snel connecteerde met de andere deelnemers. “Diepere” zaken kwamen snel naar boven en werden openlijk besproken. Hierdoor versnelde het leerproces. Veel geleerd op korte tijd. Ik heb het gevoel als mens en als manager gegroeid te zijn. Daar kan ikzelf en anderen in de toekomst alleen maar profijt bij hebben. Daarenboven heb ik het gevoel er een paar collega’s bij te hebben waar ik terecht bij kan voor om het even wat te bespreken. Deze training – een AANRADER!

 

Testimonials Individual Coaching

Philippe Persyn, Global Human Resources Director, Janssen Pharmaceutica NV    
Cécile Osse had al een 4-tal jaar met succes coachingstrajecten en learning circles voor leidinggevenden begeleid, binnen onze organisatie en ook binnen mijn groepen. Vandaar dat ik contact met haar heb opgenomen. Ik was vrij nieuw in het leidinggeven en wilde mijn leidinggevende capaciteiten versterken. Authentiek leiderschap en persoonlijke groei stonden daarbij voor mij centraal.

Het traject met Cécile heeft me gesterkt in mijn leiderschap. Het was een periode van persoonlijke reflectie en “in de spiegel” kijken. Ik heb er heel wat van geleerd. Céciles aanpak heb ik als zeer positief ervaren. Het was niet altijd even vanzelfsprekend maar ik voelde dat ik groeide. Vooral het in de diepte gaan en je sterktes en kwetsbaarheid naar boven brengen vond ik sterk. Het heeft me vooral opgeleverd dat ik meer in mijn eigen kracht sta. Ik durf mijn kwetsbaarheid tonen en ik blijf daardoor groeien als mens en collega.

 

Ik weet nu duidelijk wat ik wil en niet wil. Ik werk meer ondersteunend naar collega’s vanuit een “servant” leiderschap. Het resultaat is dat we een gerichte organisatie zijn met duidelijke doelstellingen, waar mensen zelf initiatief nemen en waar het team zeer goed geconnecteerd is!

Ik zou een traject bij Cécile zeker aan mijn collega’s aanraden. Het is een wat atypische maar diepgaande manier van coachen. Niet enkel mentaal, maar vooral gericht op in nauwe verbondenheid staan met je diepste zelf. Daarbij zijn zowel je ratio als je gevoelens cruciaal. Cécile’s focus op het constructieve en positieve versterkt een gezond zelfvertrouwen, waarbij je aandacht hebt voor wat essentieel is, voor jezelf en voor je medewerkers.

Alles bij elkaar heb ik bijzonder veel geleerd en ben ik heel blij met de blijvende, fijne samenwerking met Cécile.

 

Testimonials Groups

Hilde Willems, manager Talent Fit Center, Janssen Pharmaceutica NV    

Leidinggevenden zijn superbelangrijk in een organisatie. Hun rol is niet gemakkelijk: zowel van bovenaf als van onderaf zijn er verwachtingen die soms (schijnbaar) botsen met elkaar. Zo vergeet een leidinggevende weleens om voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld door stil te staan bij zijn eigen energiegevers en –vreters, het eigen dagdagelijkse gevoel en handelen. In Leercirkels voor internationale groepen leidinggevenden is hier wel aandacht voor.

Cécile Osse heeft dit traject in samenspraak met Janssen ontwikkeld en verzorgt dit al een aantal jaren. Het uitgangspunt wordt gevormd door persoonlijke leer- en ontwikkelingsvragen en concrete cases uit de eigen praktijk.

  In kleine groepjes gaan de deelnemers op zoek naar de vraag achter de vraag en verkennen mogelijke aanpakken die bij hen persoonlijk passen. Cécile organiseert de bijeenkomsten zo, dat er maximale ruimte is voor reflectie en écht contact met collega’s.

Het resultaat? Leidinggevenden die beter in hun vel zitten, meer voeling hebben met hun eigen authenticiteit en originaliteit en die effectiever zijn in hun interactie met hun mensen, maar ook met de rest van de organisatie.

Martijn Schenning, Senior Scientist Analytical Development, Johnson & Johnson, Leiden    
Ik startte skeptisch maar al snel werd de toegevoegde waarde van de learning circles duidelijk en heb ik deze erg geapprecieerd. Mijns inziens ben ik door deze cursus een betere leidinggevende geworden, die ook beter in staat is om te focussen op mijn doelen tav. werk en carriere. Naast veel zelfinzicht, heb ik meer inzicht gekregen in de verschillende gedragsstijlen van mensen in teams en kan ik nu beter luisteren in plaats van te snel oplossingen aan te dragen.  

Onder deskundige begeleiding van Cécile was er veel tijd voor bezinnen op mijn huidige en toekomstige rol binnen JnJ. Bovendien gaven de sessies me de mogelijkheden om andere peers/collega’s beter te leren kennen. Cécile’s is een heel ervaren professional én een erg goede luisteraar, ze zorgt voor een goede atmosfeer waarin diepgaande discussies mogelijk zijn. Ik zou haar aanpak zeker aanbevelen voor (toekomstige) leidinggevenden en voor mensen die met zichzelf worstelen.

Nele Denijs, Relatiebeheerder KMO Celhoofd Ondernemers, KBC Bank Deinze.    

Cécile, bedankt voor hetgeen je betekende voor mij in mijn groeiproces als leidinggevende. Ik wil zo weer op drie daagse met jou als begeleidster! Ik was 1,5 jaar geleden gestart als leidinggevende: een superleuke job maar je beseft ook dat je als leidinggevende een grote impact hebt op je collega’s en dus ook een grote verantwoordelijkheid. Een reden te meer om alles in het werk te zetten om een goede leidinggevende te zijn.

Hoe is mijn situatie geëvolueerd door het traject? Ik was vrij afwachtend als leidinggevende tav. mijn peers en conservatief in mijn aanpak naar collega’s. Ik dacht het te moeten doen, “zoals het hoort, zoals de rest het doet”. Cécile heeft me doen inzien dat het ook anders kan. Nu sta ik er écht tegenover mijn peers en kom ik op voor hoe ik er als leidinggevende over denk, hoe ik het zie en durf ik zaken anders aan te pakken. Op deze manier heb ik meer impact als leidinggevende en voel ik me goed in mijn vel over mijn aanpak.

Cécile’s begeleiding is open en direct, met een scherp inzicht in mensen. Iedereen kon zichzelf zijn, in een veilige omgeving, waarbij Cécile met gerichte vragen mensen tot zelfinzichten brengt. De vertrouwensomgeving die ze creëerde zorgde voor open debatten waarbij we alles in vraag konden stellen bij onszelf en elkaar, met steeds wederzijds respect voor iedereen.

 

Waar ik Cécile speciaal dankbaar voor ben, is het inzicht dat ik meer op mijn intuïtie mag vertrouwen en mijn intuïtie ook moet volgen en verwoorden. Cécile spoorde me aan om dit ook in de werkomgeving te doen, iets wat ik nu dagelijks toe pas, met concrete positieve impact op mijn team en omgeving. Dit toont dat training en begeleiding bij Cécile Osse niet alleen gaat om woorden en theorieën, maar écht werkt.

Mijn peers en mijn collega’s luisteren nu naar mij, ook als ik het anders zie. Mijn peers respecteren mij en door mijn intuïtie te volgen en te verwoorden, kunnen we als team zaken in beweging zetten, wat voorheen niet of te weinig gebeurde. Mijn collega’s aanvaarden en juichen het toe dat ik het over een ander boeg gooi! Ze blijven niet meer met hun ideeën zitten, maar durven ze te delen en uit te proberen (via ‘trial & error’). Daardoor kunnen we dingen actief veranderen.

Cécile nodigt je uit om open en eerlijk ten aanzien van jezelf te zijn. De inzichten die ik daaruit krijg, maken van mij een betere leidinggevende.

Manu Legein, Head Business Development Management Payment Solutions Corporates, KBC    
Ik heb Cécile als trainer en coach van leidinggevenden leren kennen in zowel een residentiële seminar van enkele dagen als in een meer traditionele klassikale setting. Daar kon ik vaststellen dat ze erin slaagt een open sfeer te creëren in een groep, in vertrouwen, wat essentieel is in opleidingen waar men in groep onderzoekt wat de eigen leiderschapsstijlen, de leerthema’s en ontwikkelingspunten, de “blinde vlekken”, zijn. Daarnaast is het zo dat in mijn appreciatie Cécile de theorie beknopt weet te brengen, en vooral het “in praktijk brengen” de nodige aandacht geeft.  

Leidinggeven is in eerste instantie een interpersoonlijk gebeuren en moet het dus zeker hebben van het (kunnen) toepassen eerder dan het theoretiseren. Voor mij slaagt Cécile hierin wonderwel. Modellen als TGI, MBTI, e.d. passeerden alle de revue maar het zijn de oefeningen zoals Cécile die opmaakt en begeleidt die het hem doen.

 

Testimonial Change & Transition

Hilde Willems, manager Talent Fit Center, Janssen Pharmaceutica NV    

Janssen Pharmaceutica is voortdurend in beweging. Soms vallen er functies weg. Getroffen medewerkers kunnen dan kiezen voor begeleiding door het Talent Fit Center om intern op zoek te gaan naar een andere job. Maar ook al kunnen ze aan boord blijven, dan nog brengt zo’n organisatorische wijziging heel veel emoties teweeg.

Gevoelens van onmacht, verdriet, twijfel; gevoelens die een plek moeten krijgen vooraleer mensen weer genoeg energie hebben om vooruit te kijken naar een nieuwe toekomst.

 

Cécile werkt met hen in groepsverband binnen het traject: "Samen op weg naar een nieuwe start !". Ze creëert een veilige context waar alles kan en mag worden uitgesproken; een context waarbinnen mensen voelen: ik sta hier niet alleen, ik kan de controle terugkrijgen en ik word daarin gesteund.

Angela, Adviseur Transitiemanagement bij een internationale Bank.    

Onze organisatie maakt de afgelopen 10 jaar ingrijpende reorganisaties door. Cécile is daar gedurende al die tijd als samenwerkingspartner bij betrokken. Het is heel belangrijk dat onze leidinggevenden getraind worden in het menselijke aspect van veranderen. Ook voor medewerkers bieden we trainingen aan, waarbij het gaat om bewustwording en het omgaan met emoties in de veranderingen. In beide gevallen hebben we Cécile regelmatig ingeschakeld.

Vooraf is er vaak een situatie van ‘onbewust onbekwaam’. Tijdens een training worden de deelnemers bewuster en veelal is de situatie na de training ‘bewust onbekwaam’ wat verder in de tijd kan groeien naar ‘bewust bekwaam’.

De begeleiding en training van Cécile kenmerkt zich door diepgang en mensen in contact brengen met hun diepste verlangens. Cécile is een warme trainer die met haar aandacht en openheid vertrouwen wekt bij de deelnemers. Zij ziet heel scherp wat er nodig is en zij heeft het vermogen om op een hele prettige manier zaken te benoemen.

 Cécile’s aanpak levert vooral inzicht en bewustwording op. Als het een training met een team is, levert het ook verdieping in het onderlinge contact op. Dit betekent voor het functioneren dat de deelnemers beter met elkaar kunnen samenwerken, (betere) weloverwogen keuzes kunnen maken en hun hoofd meer vrij hebben voor werk. Dit betekent voor de organisatie meer bevlogen en gemotiveerde medewerkers.

 Ik zou het zeker aan collega’s en andere organisaties aanraden! Mensen leren omgaan met grote veranderingen in hun leven is essentieel om een organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers te creëren.

 

Testimonial Business Coaching

Kathleen Cools  en Patrick Gillis, managing directors van Hexacom    

film"Hoe Kathleen Cools  en Patrick Gillis, managing directors van Hexacom, de business coaching hebben ervaren."