Klaar voor een nieuwe start!

Persoonlijke kracht in verandering

Een stukje verliesverwerking samen met collega’s…

“Emoties worden vaak vergeten door de bedrijfsleiding. Zij richten zich op harde cijfers, waardoor zachte psychologische factoren tijdens ingrijpende reorganisaties ondergesneeuwd raken”. Frank Belschak, fac. Economie en bedrijfskunde, UvA (Amsterdam) in NRC Handelsblad, 22 december 2014.

Waarom?

De emotionele processen bij ingrijpende veranderingen in en rond de werksituatie – reorganisaties, boventalligheid, baanverlies…  - vragen veel aandacht en energie. Mensen zijn in zulke processen eerder gericht op het verleden, hebben een passieve houding en gevoelens van onzekerheid, boosheid en wantrouwen steken de kop op. Dit kan leiden tot sociale onrust en ziekteverzuim, maar ook tot vroegtijdig vertrek van talenten. Outplacement-trajecten zijn in deze fase nog weinig effectief.

Wat?

Ons 1 of 2-daags programma met kleine groepen, biedt mensen een betekenisvolle, bijblijvende ervaring waardoor ze flexibeler, weerbaarder en zelfbewuster worden in het accepteren van en omgaan met veranderingen. Er is ook een speciaal 1-daags programma voor leidinggevenden, wiens teams reorganisaties of andere ingrijpende veranderingen doormaken. Onze aanpak is efficiënt, diepgaand en activerend… De afgelopen 10 jaar hebben al meer dan 600 leidinggevenden en professionals, uit de financiële sector en farmaceutische industrie, dit programma gevolgd.

Wat het oplevert?

Naast meer inzicht in de impact van de veranderingen en verwerking van (heftige) emoties, kregen deelnemers meer rust, acceptatie en een professionele(re) attitude tav. de veranderingen. Op grotere schaal heeft het programma bijgedragen aan het voorkomen van sociale onrust en aan de versterking van de loyaliteit, cohesie en teamwerking binnen de organisatie.

Download hier de PDF voor uitgebreide informatie.